Oferta szkoleń, seminariów i warsztatów praktycznych dotyczy różnych zagadnień biznesowych oraz umiejętności i cech osobistych, niezbędnych lub przydatnych w działalności gospodarczej. Zgodnie z założeniem, że kapitał ludzki jest istotnym elementem każdej firmy, oferta kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców:
 • właścicieli firm,
 • kadry top managmentu,
 • kierowników szczebla średniego,
 • samodzielnych specjalistów,
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawców,
 • pozostałych pracowników.
W poniższych linkach znajdują się informacje o bieżących kursach i szkoleniach (w formie odrębnych plików pdf i doc):

 • Bieżąca oferta kursów i szkoleń

  Ulegają one zmianom i uaktualnieniom, w zależności od zainteresowania poszczególnymi tematami szkoleń i ich terminami, dlatego też warto je okresowo przeglądać.
  Po dokonaniu wyboru szkolenia, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy (dla każdego  szkolenia  osobno) i przesłać   go   faksem  na  numer  58-322-71-24 lub wypełnić go komputerowo i wysłać jako załącznik do e-maila na adres atus@atus.biz

  Usługi szkoleniowe i obsługa firm w powyższym zakresie obejmują:
  • projektowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych), tworzonych indywidualnie na potrzeby konkretnego Klienta, "szytych na miarę", dostosowanych do rodzaju działalności, wymogów i potrzeb szkoleniowych firmy,
  • projektowanie i przeprowadzanie szkoleń zewnętrznych (otwartych), mających charakter ogólnodostępny, których program jest kształtowany przez aktualne problemy działań biznesowych i wymogi rynku.
  Organizowane są następujące rodzaje i formy szkoleń:
  • szkolenia dostosowawcze (doskonalenie i dokształcanie zawodowe),
  • szkolenia przygotowujące (o charakterze przyuczenia).
  Szczególny nacisk jest położony na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z interaktywnym udziałem uczestników poprzez study case, gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, pracę z kamerą, testy diagnozujące. Uzupełnieniem są wykłady.

  Po każdym szkoleniu dokonywana jest jego ocena, sprawdzająca stopień uzyskania zamierzonego   celu,   określonego   zleceniem   Klienta,   wynikającego   z   jego aktualnych i przyszłych potrzeb.

 • Copyright ©2007-2019 by Atus. All rights reseved.